English   日本の  Tiếng Việt
Technology

 Máy cắt với tốc độ vòng cắt cao
 Máy phay tự động.

 Máy khoan lỗ

 Máy tiện tự động 
 Máy cán răng, ren

 Máy dập (1.5T~200T)

 Máy gia nhiệt.
 Máy gõ.
 Máy lắp rắp.
 Máy mài bên trong.
 Máy mài bên ngoài. 
 Máy mài tâm.
 Máy mài tự động.
 Máy mài mặt phẳng.
 Máy phun cát.
 Máy rửa dầu.
 Máy tôi cao tần.

 Máy vát góc.

 Hệ thống xử lý nhiệt.

Máy phóng đại.
 Máy ba chiều.
 Máy đo độ tròn.
 Máy scan. 
Máy biên dạng.
Máy Video CNC.
Máy mài bóng
Máy đo lực vặn, lực kéo.
Máy đo độ cứng HV/HRC. 
Máy đo độ bóng.
Máy đo độ bóng SV3100.
Máy đo hình răng 
Máy đo tiếp xúc răng
Máy đo phi (Marposs). 
Máy chụp kết cầu.

 
Certificate
Stalytics
ELMA Viet Nam Industrial Co., LTD
Address : Road 02, Nhon Trach 1 Industrial Zone, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone : +84 251 3560088, Fax : +84 251 3560039
Email : brucelee@elmavn.com
Design by VienNam