English   日本の  Tiếng Việt
Home

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ELMA VIỆT NAM

Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 02, KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

Điện Thoại : +84 251 3560088, Fax : +84 251 3560039

Certificate
Stalytics
ELMA Viet Nam Industrial Co., LTD
Address : Road 02, Nhon Trach 1 Industrial Zone, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone : +84 251 3560088, Fax : +84 251 3560039
Email : brucelee@elmavn.com
Design by VienNam