English   日本の  Tiếng Việt
Home

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ELMA VIỆT NAM

Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 02, KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

Điện Thoại : +84 61 3560088, Fax : +84 61 3560089

Certificate
Stalytics
ELMA Viet Nam Industrial Co., LTD
Address : Nhon Trach Indutrail Zone Nhon Trach Dong Nai
Phone : +84 61 3560088, Fax : +84 61 3560089
Email : elma_vn@hcm.vnn.vn
Design by VienNam